Fritidshem och fritidsklubbar

Kommunens fritidshemmen är sammanslagna på Dansutskolan veckorna 28,29 och 30. Vecka 31 öppnar  Welandersborg och Frejaskolans fritidshem. Kvarnbackaskolans fritidshem öppnar vecka 32.

Fritidshem finns på samtliga skolor för elever 6-13 år. På Frejaskolan och Dansutskolan finns fritidsklubbar för elever 9-13 år. Verksamheterna skall ge barnen en meningsfull fritid och tillfälle att utveckla egna intressen och skapa kamratkontakter.

Läs riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Gnesta kommun för barn 1-13 år
I riktlinjerna informeras om hur du söker barnomsorg och vilka regler som gäller.

Skollovsplats

Skollovsplats kan sökas för barn som endast behöver plats under skolans lovdagar. Anmälan görs via e-tjänst och kontrakt skrivs för perioden vårterminen till och med sommarlovet eller höstterminen till och med jullovet, kontakta placeringsassisten.

Fristående alternativ finns på Waldorfskolan.

Länk till e-tjänst fritidshem

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2017-04-20