Skolskjuts, taxi eller busskort

Alla vårdnadshavare till elever i grundskolan som behöver skolskjuts ska göra en ansökan till Barn- och utbildningskontoret.
Alla grundskoleelever får nu samma möjlighet till beslut om skolskjuts.

Ansökan ska göras varje läsår som man behöver skolskjuts.
Beslut om skolskjuts skickas hem till folkbokföringsadressen före skolstart.

Vem får skolskjuts?

En grundförutsättning för att ett barn ska få skolskjuts är att skolan ligger inom kommungränsen. Ditt barn har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller reglerna i skolskjutsriktlinjerna. Man får inte skolskjuts till och från fritidshem.

I vissa fall kan ditt barn få skolskjuts om barnet går i fristående skola eller annan kommunal skola än den kommunen anvisat, inom kommungränsen.
Du kan också ansöka om skolskjuts för ditt barn vid växelvis boende, särskilda trafikförhållanden eller annan särskild omständighet.

Här kan du läsa riktlinjerna för skolskjutsPDF

Grundskola

Skolskjuts beviljas om avståndet för eleven mellan hem och skola är mer än:

  • 3 km för elever i förskoleklass och skolår 1 - 3
  • 4 km för elever skolår 4 - 6
  • 5 km för elever skolår 7 - 9 

Ansökningsblankett för skolskjuts - grundskola PDF

Blanketten ska fyllas i av vårdnadshavare och skickas till Barn- och utbildningskontoret, 646 80 Gnesta.

Senast publicerad 2016-12-21