Projekt Gnesta Företagsutveckling var ett kompetenshöjande ESF-projekt, där företagare och anställda erbjöds att växa i sina professionella roller för att fortsätta driva hållbara och framgångsrika företag. Projektet riktade sig till regionens små- och soloföretagare och 137 företag var anmälda. I projektet vidareutvecklades även den kommunala företagsservicen för att stärka näringslivsklimatet i kommunen. Projektet avslutades den 16 Januari 2014.

Projekt Gnesta Företagsutveckling 2012 - 2014

Slutseminarium den 15 januari

Den 15 januari genomförde Gnesta Företagsutveckling sitt slutseminarium och besökarna fick ta del av erfarenheter och kunskaper som utvecklats inom projektet. Under dagen berättade både projektägare och projektledningen, tillsammans med följeforskarna från inno group AB samt kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind och oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage, vad projektet har betytt för kommunen. Även företagare som deltagit i projektet berättade om sin företagsresa under projekttiden.  
Under dagen föreläste även Per Frankelius från Linköpings Universitet om vad hemligheten kring innovativa miljöer är och Karin Adelsköld roade med anekdoter från sin egen resa som egen företagare.
Tomas Tengby faciliterade dagen.

Under kvällen delades det även ut pris till Projektets Företagare nr. 1. Vinnaren blev Lena Gawell, Rocklösa Gård
Nomineringen lyder: En företagare som vågat göra en betydande utvecklingsresa och visat framgång i arbetet, som har deltagit aktivt och även fungerat som ambassadör för projektets insats. En företagare som helt enkelt rustat sitt företag för att möta framtidens och marknadens krav! 

Under kvällen premierades även Åsa Tallberg från Tankenötter AB för sitt fantastiska engagemang, då hon har gått 298 aktivitetstimmar i projektet.

Ola Wallström från Mera Mål AB och Malin Ung från HR Skills blev också avtackade som projektets bäste kursledare.

Läs hela programmet härPDF

Några roliga siffror!​

Vi har mellan augusti 2012 och januri 2014 genomfört totalt 880 timmars aktiviteter och vi har registrerat 2400 deltagare under perioden.
92% av alla företag i projektet har deltagit på minst någon av dessa aktiviteter. Kursutvärderingarna har under projektet visat ett snittvärde på 4,46 (av 5) för kursens helhetsupplevelse. 

Senast publicerad 2014-02-05