Välkommen till oss!

Här i Gnesta kommun är det enheten Kommunikation & samverkan som marknadsför och utvecklar Gnesta kommun som destination.
När kommunens turismsamordnare Kaisa Karlsson valde i början av 2017 att gå vidare till en ny organisation i Stockholm såg enheten också möjligheten till att få en strategisk kommunikatör knuten till organisationen.

För att fortsätta satsningen, och hålla den höga och goda kvalitén, gällande den viktiga besöksnäringen får Kajsa Kromnér och Carina Nilsson utökade uppdrag inom de kompetensområden de redan har. På detta sätt ökar vår tillgänglighet och skapar fler möjligheter till dialog med er aktörer i kommunen.

Arbetsfördelning

Kajsa Kromnér tar över det strategiska uppdraget och fortsätter arbeta med destinationsutveckling, besöksnäring samt nätverksarbete med övriga turistansvariga i regionen. Hon fortsätter givetvis även vara kontaktperson gällande näringslivsfrågor.

Carina Nilsson kommer att arbeta med det praktiska kring turistverktygen som webbplatsen Sagolika Sörmland och Besöksguiden. Hon ansvarar också för den övriga marknadskommunikation för Gnesta kommun samt även fortsättningsvis för kulturfrågorna.
Även turistinformationen på medborgarkontoret får nya uppdrag och kommer att jobba än mer aktivt med turistfrågorna och detta tillsammans med Kajsa Kromnér och Carina Nilsson.

Har du några frågor? Kontakta Kajsa Kromnér via e-post här eller ring henne på 0158-275 349.

Enheten Kommunikation & samverkan ansvarar för kommunikation, kultur, bibliotek, fritid, medborgarkontoret, näringsliv och turism.

bild på en brygga i kvällsljus

Vad är turism och besöksnäring?

I ekonomiska termer är besöksnäringen den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turism mäts och definieras från konsumtionssidan som ”människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer eller andra syften och för kortare tid än ett år”.

Näringen är sammansatt av flera branscher, där de största är hotell, restaurang och övrig logi, transporter samt varuhandel. Kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen. Besöksnäringen är också i hög grad sammanlänkad med offentliga strukturer.
Källa: Tillväxtverket/UNWTO

Här kan du läsa mer om Naturturism och om Sveriges unika besöksnäring!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad 2017-05-18