Hjälpmedel

Det finns ett brett utbud av hjälpmedel för att underlätta för dig som har funktionsnedsättning. Behovet av hjälpmedel bedöms individuellt av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Exempel på hjälpmedel för funktionshindrade är käpp, rullstol, toalettförhöjare och bladvändare för böcker. Det finns också kognitiva hjälpmedel som är till för funktionshindrade som har kognitiva funktionsnedsättningar. Speciellt utformade almanackor, medicindosetter med larmfunktion och minneslappar är exempel på sådana hjälpmedel.

Hur går det till?

Bor du hemma och har behov av hjälpmedel för förflyttning, t ex rullator vänder du dig till arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktsköterska på din vårdcentral.  

Länk till Gnesta vårdcentral.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du behov av hjälpmedel i din boendemiljö, t ex för duschen eller toaletten vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Länk till hemsjukvårdens team.

Bor du på ett äldreboende eller i någon av kommunens gruppbostäder erbjuds du hjälpmedel via kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Bostadsanpassningsbidrag

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att du kan fortsätta bo kvar hemma.

Klicka här för mer information om Bostadsanpassningsbidrag!öppnas i nytt fönster

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

Nu finns det en sida om Hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/hjalpmedel. Sidan Hjälpmedel innehåller dels information om hjälpmedelsprocessen och dels information om olika hjälpmedel.

Syftet med den nya tjänsten är att stärka hjälpmedels-användaren och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och inflytandet i samband med val av hjälpmedel samt att underlätta jämförelser av olika hjälpmedel.
Artiklar om hjälpmedelsprocessen tas fram av redaktionen för 1177 Vårdguiden och innehåller både nationell och lokal information.

En besökare som söker bland hjälpmedel ska både kunna se vilka hjälpmedel som vanligen förskrivs där han eller hon bor, och vilka hjälpmedel som finns i hela landet. Dessutom hittar besökaren kontaktinformation och regelverk på sidorna.

Tjänsten har hög tillgänglighet, och anpassningar har gjorts enligt E-delegationens riktlinjer. För användare med nedsatt syn, går hela 1177 Vårdguiden på webben att få uppläst genom funktionen Talande webb.
Det går också att använda diverse skärmläsningsverktyg för 1177 Vårdguiden.

Läs gärna mer på Vårdguidens webbplats här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad 2015-09-09