Gator och parker

Montering på lyktstolpe

Vi ansvarar för barmarks- och vinterunderhåll på gator, renhållning av gator och allmänna platser, underhåll av kommunala badplatser, lekparker, parker och strövområden, offentlig belysning samt torgplatser, förråd, service av bilar och maskiner.

Vi ansvarar även för skötsel av idrottsanläggningar, upplåtelse av mark samt trafikliggare.

Skötsel av gator och vägar

Vi sköter gator och parker i Gnesta, Björnlunda, Laxne och Stjärnhov utom genomfarterna i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov som Trafikverket sköter.

Allmän platsmark

Om du vill nyttja allmän platsmark ska ansökan göras till polisen. Kontakta polisen i Nyköping för mer information på telefon 114 14.

Du kan också läsa mer om tillstånd på polisens hemsidalänk till annan webbplats.

Torghandel

För bokning av plats, kontakta Medborgarkontoret
på telefon 0158-275 666. Innehavare av saluplats ska kunna uppvisa F-skattsedel.

Skador och felanmälan

Om du upptäcker fel på kommunens gator eller ledningar meddela detta till felanmälan.

Det kan hända att våra fordon och maskiner orsakar skador på brevlådor, staket med mera. Om detta skulle inträffa ska du som ägare anmäla vad som har hänt så att skadorna kan repareras.

Senast publicerad 2016-12-14