Barn som kastar sig i vattnet och badar

Sommar och bad

I kommunen finns sex kommunala och ännu fler naturliga badplatser där du kan svalka dig i värmen. Vid tre av badplatserna visar vi här aktuell temperatur.

Varje badplats har en egen informationsida, där du hittar information om exempelvis tillgång till toalett, brygga eller parkering.

Hur varmt är det i vattnet?

Vi har sensorer vid badplatserna Frösjöstrand, Klämmingsberg och Laxne. De mäter vattentemperatur varje timme och skickar datan vidare till en databas. Sensorerna sitter monterade på cirka en meters djup i sjöarna.

Aktuell information om vattentemperaturerna Länk till annan webbplats.

Hur är vattenkvaliteten?

Gnesta kommun tar regelbundet prover. Vattnet kontrolleras främst på bakterier och algförekomst. Prover tas en gång i månaden under badsäsongen med undantag för Klämmingsbergsbadet och Frösjöstrand, där provtagning görs varannan vecka.

Hundar och badplatser

Enligt Gnesta kommuns lokala ordningsföreskrifter får hundar inte vara på allmänna badplatser under perioden 15 maj till 15 september. Intill Klämmingsbergsbadet finns det en badplats för hundar. I övrigt finns det många möjligheter att bada med hunden i kommunens övriga sjöar.