Erbjudande och ansökan om skolskjuts

I slutet av vårterminen gör vi en bedömning av vilka elever som har rätt till skolskjuts inför kommande läsår utifrån våra riktlinjer. Efter detta skickar vi hem ett erbjudande om skolskjuts till de som har rätt till det.

Du som har fått ett erbjudande behöver tacka ja eller nej. Det gör du via kommunens e-tjänst Svara på erbjudande om skolskjuts.

Om du har tackat ja till erbjudande om skolskjuts med buss kommer eleven få resekort från sin klasslärare när höstterminen börjar. Om eleven har erbjudits skolskjuts med taxi kommer taxibolaget att höra av sig innan skolstart för att bestämma schema.

Om du inte har fått ett erbjudande

Om du inte har fått ett erbjudande om skolskjuts beror det på att vi har gjort bedömningen att ditt barn inte har rätt till skolskjuts. Du kan läsa mer om hur vi gör bedömningen i våra riktlinjer för skolskjuts, se relaterad information.

Om du anser att denna bedömning är felaktig och vill att vi gör en ny prövning behöver du göra en ansökan om skolskjuts i kommunens e-tjänst för skolskjutsansökan. Detta gäller även om ditt barn har behov av skolskjuts utifrån särskilda skäl eller växelvis boende.

Om du gjort ansökan om skolskjuts senare än den 10 augusti är handläggningstiden från ansökan till besked 10 arbetsdagar.