Digitalisering

Kommunen följer den nationella it-strategin för skolan som betonar att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Digitaliseringspedagoger från varje skolenhet träffas regelbundet för att utveckla arbetet med it och media som stöd i verksamheten i grundskolan för ökad måluppfyllelse.

Arbetet med lärplattor och chromebooks

Från hösten 2017 har alla pedagoger i förskoleklass-åk 6 en iPad för att förbereda sig inför att alla elever får en platta hösten 2018. Under läsåret 2017-2018 har har en årskurs per skolenhet börjat arbeta med 1 till 1 , en platta per elev. Alla elever i åk 7-9 har från och med vårterminen 2018 en chromebook.

SMARTboard i alla förskolor och klassrum

I Gnesta kommun har vi satsat på SMARTboardtavlor. Vi har tavlor på alla förskolor, i förskoleklasser och i alla klassrum i åk 1-9. Vi har även tavlor i vuxenutbildningen och på Kulturskolan. SMARTboard är en interaktiv tavla, hela tavlan är tryckkänslig. Det går att klicka på länkar, rita, skriva, infoga bilder och visa saker via en kamera på tavlan. Via programvaran till tavlan kan elever och personal samarbeta genom att det går att skicka material direkt till tavlan via mobiler, plattor och datorer.

Förskolebio och Skolbio

Alla barn och elever får uppleva en bioföreställning med för- och efterarbete varje år.

Senast publicerad 2019-04-04