E-tjänst förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Som förälder i Gnesta kommun kan du enkelt sköta dina ärenden digitalt.

Inom barn- och utbildningsområdet finns ett antal e-tjänster. Länk till e-tjänsten finns längre ner här på sidan under relaterad info. Följande e-tjänster finns:

  • Anslutningsresor
  • Buss- och tågkort gymnasieelever
  • Fritidshemsärenden
  • Förskoleärenden
  • Grundskola: söka plats, byta eller flytta
  • Inackorderingsbidrag
  • Resebidrag
  • Skolskjutsärenden 

Senast publicerad 2018-11-07