E-tjänst förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Som vårdnadshavare till ett barn som går i förskolan, fritidshem, grundskolan eller gymnasiet kan du enkelt sköta dina ärenden digitalt.

Inom barn- och utbildningsområdet finns ett antal e-tjänster. Länk till e-tjänsten finns under relaterad info. Följande e-tjänster finns tillgängliga:

  • Anslutningsresor
  • Buss- och tågkort gymnasieelever
  • Fritidshemsärenden
  • Förskoleärenden
  • Grundskola: söka plats, byta eller flytta
  • Inackorderingsbidrag
  • Resebidrag
  • Skolskjutsärenden 
  • Registrera krisuppgifter för elev i grundskolan

Senast publicerad 2019-08-29