Välkommen till förskolan Vattentornet - den trygga förskolan där vi lär tillsammans!

Förskolan Vattentornet -
den lilla förskolan där gemenskap och glädje ligger till grund för lärandet!

Förskolan Vattentornet startade 2007 och vi har funnits i våra nuvarande lokaler intill Frejaskolan sedan 2009.
Vi har närheten till skogen, sjön, centrum och en liten mysig gård som vi använder mycket året runt.

Vi på förskolan arbetar efter visionen att alla familjer som har sina barn hos oss skall känna glädje, respekt, gemenskap och trygghet.
Vi har öppet mellan avdelningarna och vi samarbetar hela dagarna både ute och inne.

Vi försöker använda alla rummen maximalt och vi strävar efter att hela tiden reflektera över rummens användning och vårt material.

Vi har tillgång till Frejaskolans rörelserum varje onsdag, förutom lov. Dit går vi med både stora och små barn.

Förskolan ligger i den gula paviljongen i korsningen Frejavägen/ Skolgatan.
På Frejavägen finns parkeringsrutor för hämtning och lämning av barn på förskolan/fritidshemmet likaså finns en nyanlagd parkeringsplats på ovansidan av fotbollsplanen.

Länk till inskolnings information

Planeringsdagar

Aktuella datum under fliken Aktuellt på Vattentornet.

Planeringsdagarna meddelas er av förskolan två månader i förväg och innebär att förskolan då håller stängt och ingen reducering av förskoleavgiften.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Våra avdelningar

Förskolan är uppdelad på två avdelningar.
Droppen för 13 barn i åldern 1-3 år samt Pumpen för 21 barn i åldern 3-5 år.

Kompetenser/utbildningar

På förskolan arbetar 6 pedagoger med förskollärar-, barnskötar- och specialpedagogisk utbildning, personalen har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet. 

Vår verksamhet

Vi strävar efter att glädje och gemenskap skall gå som en röd tråd genom verksamheten.
Lära genom lek och utmaningar som anpassas efter intresse och mognad.
På Vattentornet ser vi barnen som kompetenta och för oss pedagoger är det viktigt att bemöta varje barn utifrån synsättet "Ge mig tid - jag kan"
Vår verksamhet bygger på målen i läroplanen, ett nära samarbete med er föräldrar och en trygghet för alla.  
Vi har hela närmiljön som arbetsfält.

Maten på förskolan

Frukosten serveras ca kl 7.30 inne på Droppen för alla som ska äta frukost. Pumpen kommer att vara öppen för dem som kommer och inte ska äta frukost.
Mellanmål förbereds på avdelningarna. Lunchen tillagas i Frejaskolans kök.
Aktuell matsedel kan du läsa här eller på köksskåpen på förskolan.

Allergi

Har ditt barn någon form av födoämnesallergi behöver vi ett intyg från läkare för att kunna beställa specialkost från köket. Läkarintyget förvaras i Frejas kök och gäller tills vidare. Finns allergin kvar den dagen barnet börjar på Frejaskolan fortsätter intyget att gälla.
Om allergin förändras behöver intyget förnyas.

Om allergin upphör, säg till så vi kan meddela köket!

Finns det misstanke om att ett barn lider av någon form av allergi har barnet rätt till två veckors prövotid med specialkost. Om allergi konstateras behövs intyg för fortsatt specialkost.

Utemiljö

Vi strävar efter att ha en utemiljö som stimulerar till lek och gemensamma aktiviteter.
Barnen ska känna sig trygga med vuxna som finns till hands och som bidrar med sin kunskap och erfarenhet.
Vi har delat in gården i en "odlingsdel" med maskkompost och odlingslådor.
En "byggdel" där barnen kan skapa och konstruera samt en lekstuga som barnen nyttjar flitigt.
Vatten, färg och rörelse är dagliga inslag i verksamheten.
Vår pedagogik bygger på att vi gör samma sak inne som ute och tar vara på årstidernas skiftningar.
Nytt för i år är att vi skapat "sopsorteringsvägg" där barnen själva kan sortera, trasiga plastleksaker som inte går att laga och papper som hittar in på gården.Vi deltar i GRÖN FLAGG, om det kan ni läsa mer under rubriken Hållbar utveckling.

Vila

På förskolan sover barnen ute på vår altan i sina privata vagnar. Alla barn använder egna filtar och sovsäckar. Dessa går att lämna kvar på förskolan om önskemål finns. (Det är vårdnadshavarnas ansvar att ta hem och tvätta dessa var 14e dag.)
Alla barn har en lugn stund efter maten då vi erbjuder lite andra aktiviteter så som läsa, rita, lera och olika skapande aktiviteter osv.

Blir du nyfiken på oss? Då har du chansen att besöka oss på våra besöksdagar under våren. Nästa tillfälle ht-2017.

Telefonnummer 0158/275 419 (Droppen 1-3år)
                       0158/275 420  (Pumpen 3-5år) 

Senast publicerad 2017-06-19