Förskolor och pedagogisk omsorg

Här hittar du information om alla kommunala och fristående förskolor och dagbarnvårdare i Gnesta kommun.

I Gnesta kommun finns tio kommunala och tre fristående förskolor. Dessutom finns både fristående och kommunal pedagogisk omsorg. På de kommunala förskolorna finns mellan två och sex avdelningar. Förskolorna erbjuder barnomsorg inom ramtiden 06.00-18.00 utifrån vårdnadshavarnas behov.

Som vårdnadshavare är du välkommen att besöka förskolorna innan du ansöker om eller tackar jag till placering. Kontakta förskolan direkt för att boka tid.

Senast publicerad 2019-07-09