Förskolan Fågeldansen

Fågeldansen är en kommunal förskola med sex avdelningar nära skogen i Dansutområdet. Vi öppnar och stänger inne på vårt gemensamma torg i hjärtat av byggnaden.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.