Förskolan Gläntan

Gläntan ligger i Laxne och är en kommunal förskola med två avdelningar.

Vi är lokalintegrerade med Laxne fritidshem och använder gymnastiksalen och biblioteket i vår verksamhet. Skogen och sjön Klämmingen finns i vår närmiljö. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och fritidshemmet.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar

14 maj 2020.