Förskolan Korallen i Stärnhov med lekställning framför byggnaden

Förskolan Korallen

Korallen är en kommunal förskola som delar lokaler med Kvarnbackaskolan i Stjärnhov.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj