Pedagogisk omsorg

I Gnesta finns finns både kommunal och fristående pedagogisk omsorg som tar emot barn 1-5 år i hemmiljö.

Kommunal pedagogisk omsorg

I Gnesta arbetar en kommunal dagbarnvårdare som tar hand om barn 1-5 år i sitt hem.

Fristående pedagogisk omsorg

Videungarna

Videungarna är ett fristående personalkooperativ som bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal på Västra Storgatan 7 i Gnesta. Verksamheten består av två dagbarnvårdare som tillsammans arbetar med en liten barngrupp i hemlik miljö.

Dagbarnvårdarna gör många aktiviteter utomhus och besöker ofta skogen och lekparker. Vårdnadshavare är välkomna att besöka verksamheten och vara med på aktiviteter.