Pedagogisk omsorg

I Gnesta finns finns både kommunal och fristående pedagogisk omsorg som tar emot barn 1-5 år i hemmiljö.

Kommunal pedagogisk omsorg

I Gnesta arbetar tre dagbarnvårdare som tar hand om barn 1-5 år i sina hem. De är utbildade barnskötare och samarbetar mycket. Grupperna träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter, till exempel promenader, besök till lekplatser, utflykter i skogen eller besök i dagbarnvårdarnas hem.

De gemensamma aktiviteterna gör att barnen lär sig känna samhörighet i en större grupp och att barnen lär känna alla dagbarnvårdare i gruppen. Det gör att barnen kan vara i en annan dagbarnvårdares barngrupp om den ordinarie dagbarnvårdaren är ledig eller sjuk.

Verksamheterna arbetar med digitala verktyg. Barnen serveras frukost, lunch, mellanmål och även specialkost efter behov.

Fristående pedagogisk omsorg

Videungarna

Videungarna är ett fristående personalkooperativ som bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal på Västra Storgatan 7 i Gnesta. Verksamheten består av två dagbarnvårdare som tillsammans arbetar med en liten barngrupp i hemlik miljö.

Dagbarnvårdarna gör många aktiviter utomhus och besöker ofta skogen och lekparker. Vårdnadshavare är välkomna att besöka verksamheten och vara med på aktiviteter.