Förskolan Sjöstugan i Gnesta

Förskolan Sjöstugan

Sjöstugan är en kommunal förskola med sex barngrupper. Förskolan ligger centralt i Gnesta tätort vid Frösjön.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj