Förskolan Ängen i Björnlunda med gungor framför byggnaden

Förskolan Ängen

Ängen är en kommunal förskola med plats för cirka 70 barn fördelade på sex barngrupper. Förskolan ligger i Björnlunda med nära anslutning till Welandersborgs skola.

Förskolan är byggd med fyra hemvister och fyra entréer. Ängen har en gemensam lokal i mitten av huset som används som rörelse- och allaktivitetsrum, med möjlighet för barn och vuxna att mötas. Gården är uppdelad på två sidor om huset, en för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Skogen ligger inom gångavstånd. Maten lagas på förskolan av vår kock.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare och våra öppettider är 06.00-18.00. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18), barnkonventionen samt barn- och utbildningsnämndens mål om att alla barn i förskolan lär och utvecklas i en pedagogisk, stimulerande och trygg lärmiljö.

Vi vill att alla som kommer till förskolan ska uppleva en atmosfär och miljö som är välkomnande, tillåtande, samspelande och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans pedagogiska lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Vi delar upp barnen i mindre grupper och arbetar i projekt som utgår ifrån vårt övergripande tema "Barns relation till rörelse".

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller förskolorna stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller förskolorna stängt för planering den 26 februari och 8 maj.