Förskolan Ängen i Björnlunda med gungor framför byggnaden

Förskolan Ängen

Ängen är en kommunal förskola med fyra avdelningar som ligger i Björnlunda.

Förskolan ligger i anslutning till Welandersborgs skola där även fritidshem finns. Huset är rymligt med ljusa lokaler, en fin utemiljö och närhet till skogen.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj