Förskolan Gläntan i Laxne en sommardag

Förskolan Gläntan

Gläntan ligger i Laxne och är en kommunal förskola med två avdelningar.

Vi använder gymnastiksalen och biblioteket i vår verksamhet. Skogen och sjön Klämmingen finns i vår närmiljö. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj