Förskolan Gläntan i Laxne en sommardag

Förskolan Gläntan

Gläntan är en kommunal förskola i Laxne, med plats för cirka 30 barn fördelade på två barngrupper. Vi har gott om utrymme i vår utemiljö. Skogen är nära och nyttjas som en plats för lek, utforskande och lärande.

Vi arbetar med minskade barngrupper och delar upp barnen i två barngrupper. Vi har tillgång till en gymnastiksal som används flitigt delar av året. Maten leveras från Ängens förskola. Alla barn äter sina måltider i matsalen.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare och våra öppettider är 06.00-18.00. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18), barnkonventionen samt barn- och utbildningsnämndens mål om att alla barn i förskolan lär och utvecklas i en pedagogisk, stimulerande och trygg lärmiljö.

Vi vill att alla som kommer till förskolan ska uppleva en atmosfär och miljö som är välkomnande, tillåtande, samspelande och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans pedagogiska lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Vi delar upp barnen i mindre grupper och arbetar i projekt som utgår ifrån vårt övergripande tema "Barns relation till rörelse".

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller förskolorna stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller förskolorna stängt för planering den 26 februari och 8 maj.