Förskolan Kristallen i Gnesta

Förskolan Kristallen

Kristallen är en kommunal förskola med två avdelningar.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj