Förskolan Ringleken i Gnesta

Förskolan Ringleken

Ringlekens förskola ligger i utkanten av Gnesta tätort i ett villakvarter. Gården är stor med en härlig gräsplan på baksidan och närhet till ett fint skogsområde. Vi använder vår närmiljö i verksamheten året runt.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj