Förskolan Tallen i Gnesta

Förskolan Tallen

Tallen är en kommunal förskola med två avdelningar. Förskolan ligger i närheten av skog och naturområden.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj