Frustuna förskola

Frustuna förskola

Frustuna förskola ligger i Frustunagårdens lokaler i centrala Gnesta, med närhet till bland annat Thuleparken.

Under sommaren 2020 har delar av Frustunagårdens lokaler renoverats för att anpassa fler delar till förskoleverksamhet. Förskolan har bra lärmiljöer och arbetar med mindre barngrupper utifrån temabaserade rum.

Planeringsdagar

Förskolorna i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om du har behov av barnomsorg för ditt barn dessa dagar ska du meddela detta senast två veckor i förväg.

Kommande planeringsdagar: 8 mars, 17 maj