Fotografering i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolan

Anhöriga vill många gånger fotografera och filma sina barn, till exempel vid särskilda aktiviteter eller firanden. Vi försöker tillmötesgå dessa önskemål om att få fotografera eller filma de egna barnen i samband med dessa festligheter. Emellanåt har vi barn med skyddad identitet och måste försäkra oss om att de inte blir igenkända utanför verksamheten. Många vårdnadshavare är av den anledningen också tveksamma till att deras barn är med på andras fotografier eller filmer.

Vi vill därför be dig att ta hänsyn till och ansvar för följande:

  • Respektera personalens anvisningar om när, var och hur det är tillåtet att fotografera. Det kan till exempel handla om särskilda fototillfällen.
  • Försök att i första hand enbart fotografera ditt eget barn.
  • Vill du att andra barn ska vara med på bilden så kom först överens med deras vårdnadshavare om detta. Publicera inte bilder på andra barn utan tillstånd.

Observera att förskolan, dagbarnvårdarens verksamhet, fritidshemmet och skolan inte är en allmän plats och att det inte finns någon generell rättighet att få fotografera eller filma i verksamheten. Det är rektor som beslutar om fotografering och ansvarar för att alla barn har det säkert och bra.