Modersmålsstöd i förskolan

Rätten till modersmålsstöd i förskolan är inte reglerad i skollagen. I läroplanen för förskolan står att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

I enlighet med riktlinjerna i läroplanen förmedlas modersmålsstöd av pedagogerna i den dagliga verksamheten på respektive förskola.