Olycksfallsförsäkring

Gnesta kommun har olycksfallsförsäkring för barn i förskoleverksamhet, elever i grundskola och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning, rehabilitering med mera.
För vissa kategorier gäller försäkringen heltid och för andra under verksamhetstid.

Gnesta kommun har försäkring genom Protector försäkringar.

Om något händer och du behöver använda försäkringen, tänk på att:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.

Kontaktuppgifter för anmälning av skador till Protectors skadeavdelning finns här nedanför, likaså information om olycksförsäkringen.

Senast publicerad 2018-08-30