Rätt till plats på förskola

Barn erbjuds plats i förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbete, studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder förskoleplats till barn från och med ett års ålder.

Platsgaranti

Enligt skollagen ska inget barn behöva vänta längre än fyra månader på att få en plats i förskola. Målsättningen är att erbjuda en plats i den verksamhet som önskats av vårdnadshavaren, men om detta inte är möjligt erbjuder kommunen en placering i en annan förskola.

Vid arbete eller studier

Ditt barn har rätt till förskola under den tid på dagen som du arbetar eller studerar.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är aktivt arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till plats i förskola 20 timmar i veckan. Schematiden är måndag-torsdag klockan 08.30-13.30.

Vid föräldraledighet erbjuds barnet omsorg enligt tidigare placeringstid i 21 dagar efter det nya syskonets födelsedatum, efter det gäller placeringstiden 20 timmar i veckan.

Barn i behov av särskilt stöd eller med behov på grund av sin familjesituation

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till utökad tid i den mån det behövs. Det har även barn som har behov av det på grund av familjens situation. Beslut om vistelsetid fattas av rektor.

Allmän förskola

Allmän förskola kallas den tid i förskola som är avgiftsfri och tillgänglig för alla. Allmän förskola erbjuds under 525 timmar per år från och med september det år barnet fyller tre år. Schematiden för allmän förskola är tisdag-torsdag 08.30-13.30 under grundskolans läsårstider.

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år. Om ditt barn inte har plats i förskola sedan tidigare och du enbart vill ansöka om plats i allmän förskola ansöker du via vår e-tjänst, se relaterad information. Under grund för placering anger du allmän förskola.