Söka skolplats, byta eller flytta

Här finner du information om hur du går tillväga när du ansöker om skolplats för ditt barn, vill byta skola eller flytta.

Förskoleklass

Från och med det år ditt barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Ordinarie ansökningsperiod till förskoleklass pågår under februari månad varje år. Vårdnadshavare till samtliga folkbokförda barn som fyller 6 år under året, får information hemskickad om hur ansökningen går till. Ansökan görs via en e-tjänst. Närmare information om urvalsgrunder och liknande finns i regler för placering i förskoleklass och grundskola under relaterad information.

Inflyttning eller byte av skola
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnadshavare till barn som flyttar in i kommunen eller som önskar byta skola, ansöker om plats via kommunens e-tjänst för skolval. Vid skolbyte informerar vårdnadshavaren först elevens mentor, därefter görs ansökan i e-tjänsten. Elever från annan kommun ansöker på samma sätt, och tas emot i mån av plats. Vårdnadshavare till elev som flyttar ut från kommunen meddelar först elevens mentor och gör sedan utflyttsanmälan via kommunens e-tjänst.

Senast publicerad 2018-09-03