Fotografering i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skolan

Anhöriga vill många gånger fotografera och filma sina barn när förskolan, pedagogiska omsorgen, fritidshemmet och skolan bjuder in till firande av högtider och traditioner. Det är glada och minnesvärda tillfällen. Förskolan, pedagogiska omsorgen, fritidshemmet och skolan försöker därför tillmötesgå dessa önskemål om att få fotografera eller filma de egna barnen i samband med dessa festligheter.

Vi har emellanåt barn med skyddad identitet och måste försäkra oss om att de inte blir igenkända utanför verksamheten. Många vårdnadshavare är av den anledningen också tveksamma till att deras barn hamnar på andras fotografier eller filmer.

Vi vill därför be dig som vuxen att ta hänsyn till och ansvar för följande:

  • Respektera personalens anvisningar om när, var och hur det är tillåtet att fotografera. Det kan till exempel handla om speciella fototillfällen.
  • Försök att i första hand fotografera ditt eget barn.
  • Vill du att barnets kamrater ska vara med på bilden så kom överens med deras vårdnadshavare om detta. Publicera inte bilder på andra barn utan tillstånd.

Observera att förskolan, dagbarnvårdarens verksamhet, fritidshemmet och skolan inte är en allmän plats och att det inte finns någon generell rättighet att få fotografera eller filma verksamheten. Det är rektor/förskolechef som beslutar om fotograferingen och ansvarar för att alla barn har det säkert och bra på förskolan, i den pedagogiska omsorgen och i skolan.

Senast publicerad 2018-10-04