Studie- och yrkesvägledning

Hos Studie- och yrkesvägledaren får du hjälp med med att välja gymnasieprogram och prata om framtida yrken. Samtalen genomförs antingen enskilt eller i grupp, vilket innebär att du får möjlighet att diskutera dina valalternativ så mycket du behöver. Du och dina föräldrar kan också boka en tid tillsammans. Under höstterminen ges information om gymnasiet till alla elever och föräldrar i år 9. Elever i år 8 och 9 besöker också olika gymnasiemässor för att bilda sig en uppfattning om vilka möjliga alternativ som finns för framtida studier. Se även "Gymnasieskola" i vänstermenyn.

Vägen till gymnasiet 2015

Frejaskolans aktiviteter inom studie- och yrkesvägledning är i full gång och eleverna erbjuds just nu vägledningssamtal enskilt eller med vårdnadshavare. Prao står också på agendan och under veckorna 41-43 samt 49 är våra 9.or ute och provar på yrkeslivet för andra gången. Vad som också genomförts är en temadag om arbetsmarknaden/yrkeslivet samt ett besök på Gymnasiemässan i Nyköping. Gymnasiemässan i Älvsjö går av stapeln 20-22 november.

Studiebidrag

Från den månad du fyller 16 år, övergår barnbidraget till studiebidrag. Det betalas ut varje månad till vårdnadshavare så länge du går i skolan. Grundskola som gymnasieskola. Undantaget är uppehåll för sommarlov. Månadsbeloppet är 1 050 kr.

Frejaskolans satsning på otraditionella studieval

Under läsåret 09/10 hade Frejaskolan möjlighet att med hjälp av Skolverksmedel arbeta med bl a otraditionella studieval.

Läs mer om jämställdhetsarbetet på Frejaskolan

Senast publicerad 2017-07-14