Skolportalen/InfoMentor

Infomentor

Här kan du anmäla frånvaro, läsa nyheter, ta del av veckoplaneringar och ämnesplaneringar, se skriftliga omdömen,  individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

Logga in till skolportalen/InfoMentor med din e-legitimation via länkarna som finns under relaterad info längre ner här på sidan.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till Infomentor Hub gör du med inloggningsuppgifterna som du har fått från skolan via länken som finns under relaterad info.

Du som vårdnadshavare behöver en e-legitimation för att komma åt vissa delar i utveckling och lärande. Du som redan är kund i en Internetbank kan ladda ner e-legitimationen till din dator. I dag erbjuder de flesta banker och Telia även en e-legitimation på kort. Information om ansökan om e-legitimation finns under relaterad info.

Du kan även hämta information via skatteverkets hemsida, länk finns under relaterad info.

Inloggning elev

Inloggning till Infomentor Hub gör du med inloggningsuppgifterna som du har fått från skolan via länken som finns under relaterad info.

Du som elev får ett engångslösenord via SMS eller så får du enloggningslösenord av skolan för att komma åt vissa delar i utveckling och lärande.

Inloggning medarbetare

Du som är medarbetare använder ett personligt USB, en sk Yubikey som inloggningshjälpmedel. Länk finns under relaterad info.

Informationen mellan lärare och föräldrar är viktig för att alla elever ska känna sig trygga och ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Med fokus på lärande ger Skolportalen föräldrar möjlighet att ta del av skolans verksamhet. Skolportalen är en mötesplats för elever, lärare och föräldrar - en digital plattform för delaktighet.

Infomentor får ökad inloggningssäkerhet

Läs hela informationen, länk finns under relaterad info.​

Senast publicerad 2018-10-17