Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem finns på samtliga skolor för elever 6-13 år. På Frejaskolan och Dansutskolan finns fritidsklubbar för elever 9-13 år. Verksamheterna ska ge barnen en meningsfull fritid och tillfälle att utveckla egna intressen.

Skollovsplats kan sökas för barn som endast behöver plats under skolans lovdagar. Anmälan görs via e-tjänst och kontrakt skrivs för perioden vårterminen till och med sommarlovet eller höstterminen till och med jullovet, kontakta vår placeringsassistent, se kontakt.

Söka eller säga upp plats

Om barnet gått i förskola övergår placeringen automatiskt till plats i fritidshem när barnet börjar i förskoleklass. I annat fall görs ansökan till fritidshem via vår e-tjänst, se relaterad info.

Uppsägning av fritidshemsplats görs via vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Rätt till plats

Vid arbete eller studier

Ditt barn erbjuds plats i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier.

Arbetssökande eller föräldraledig

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds fritidshem från skolans slut fram till klockan 18.00.

Barn i behov av särskilt stöd eller med behov på grund av sin familjesituation

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till utökad tid i den mån det behövs. Det har även barn som har behov av det på grund av familjens situation. Beslut om vistelsetid fattas av rektor.

Senast publicerad 2019-08-21