Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem finns på samtliga skolor för elever 6-13 år. På Frejaskolan och Dansutskolan finns fritidsklubbar för elever 9-13 år. Verksamheterna ska ge barnen en meningsfull fritid och tillfälle att utveckla egna intressen.

Skollovsplats kan sökas för barn som endast behöver plats under skolans lovdagar. Anmälan görs via e-tjänst och kontrakt skrivs för perioden vårterminen till och med sommarlovet eller höstterminen till och med jullovet, kontakta placeringsassisten.

Fristående alternativ finns på Waldorfskolan.

Söka eller säga upp plats

Om barnet gått i förskola övergår placeringen automatiskt till plats i fritidshem när barnet börjar i förskoleklass. I annat fall görs ansökan till fritidshem via vår e-tjänst, se relaterad info.

Uppsägning av fritidshemsplats görs via vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Avgifter

Fritidshemsplacering årskurs F-6

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 950 kr per månad

Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 475 kr per månad

Skollovsplats i fritidshem årskurs F-6

Kontrakt skrivs för vårterminen till och med sommarlovet respektive höstterminen till och med jullov

Barn 1: 0,50 % av inkomsten – dock högst 237 kr per månad

Barn 2: 0,40 % av inkomsten – dock högst 190 kr per månad

Barn 3: 0,40 % av inkomsten – dock högst 190 kr per månad

Senast publicerad 2019-05-20