Fritidshem och fritidsklubbar

Fritidshem finns på samtliga skolor för elever 6-13 år. På Frejaskolan och Dansutskolan finns fritidsklubbar för elever 9-13 år. Verksamheterna skall ge barnen en meningsfull fritid och tillfälle att utveckla egna intressen och skapa kamratkontakter.

Skollovsplats kan sökas för barn som endast behöver plats under skolans lovdagar. Anmälan görs via e-tjänst och kontrakt skrivs för perioden vårterminen till och med sommarlovet eller höstterminen till och med jullovet, kontakta placeringsassisten.

Fristående alternativ finns på Waldorfskolan.

Senast publicerad 2019-01-28