Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan

Kuratorer

Madeleine Åman.

I Elevhälsoteamet ingår också våra speciallärare Anna Åkerlund Hjorth och specialpedagog Eva Flenberg.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterska och skolläkare

Ann-Katrin Larsson är skolsköterska på Dansutskolan. Skolläkare bokas via skolsköterskan.