Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan

Kurator

Mimmi Broberg.

I Elevhälsoteamet ingår också vår skolsköterska Helene Rainergren, speciallärare Anna Åkerlund Hjorth och specialpedagog Nina Linder.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterska och skolläkare

Helene Rainergren är skolsköterska på Dansutskolan. Skolläkare bokas via skolsköterskan.