Elevhälsoteam

Dansutskolans elevhälsoteam består av följande personer:

Skolsköterska

Ann-Katrine Larsson

Skolkurator

Elisabeth Arvidsson (vik för föräldralediga Madelene Åman)

Skolläkare

Skolläkare Anna-Karin Söderström bokas via skolsköterskan.

I Elevhälsoteamet ingår också våra speciallärare Anna Åkerlund Hjorth och specialpedagog Ulrica Ravinale.