Entrén till Frejaskolan i Gnesta

Frejaskolan F-9

Frejaskolan är en centralt belägen skola med närhet till både natur och kultur. Skolan har en övergripande rektor och två biträdande rektorer.

Skolan har lokaler som är välutrustade för hemkunskap, idrott, slöjd och musik samt ett eget skolbibliotek. Alla klassrum är utrustade med smartboardtavlor och alla elever i årskurs 1-6 har en egen läsplatta, medan eleverna i årskurs 7-9 har egna datorer.

Frejaskolan har även en rastverksamhet och ett café som har öppet på dagtid för eleverna.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2022/2023

Under vårterminen 2023 håller fritidshemmet stängt för planering den 15 mars och den 2 maj.