Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan

Kuratorer

Nina Redeby (F-6) och Johanna Jämtvall (7-9) är kuratorer på Frejaskolan.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterskor och skolläkare

Anna Sörblad och Annelie Pralits är skolsköterskor på Frejaskolan. Skolläkare bokas via skolsköterskorna, se kontakt.