Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan

Kuratorer

Johanna Jämtvall är kurator på Frejaskolan för åk F-9. Mot F-6 arbetar också Nina Redeby.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterskor och skolläkare

Anna Sörblad och Ulrika Kjellgren är skolsköterskor på Frejaskolan. Skolläkare bokas via skolsköterskorna, se kontakt.