Kvarnbackaskolan

Kvarnbackaskolan ligger i Stjärnhov i anslutning till skog och sjöar. Skolgårdens utformning ger rika tillfällen för olika aktiviteter. Den fina närmiljön används flitigt i skol- och fritidsverksamheten. Vi arbetar mycket med digitala verkyg och att främja gemenskap och en vi-känsla i skolan.

Elever och personal arbetar åldersintegrerat. Förskoleklass -åk 1 bildar en klass, sedan finns åk 2-3 och åk 4-5-6.

Infomentor

Vi skriver i veckoplanen på Infomentor inför varje vecka. Där kan ni se vad vi gör varje dag, vi skriver kort om varje lektion. Det räcker att logga in på Infomentor hub för att ta del av informationen.