Kvarnbackaskolan i Stjärnhov med en gungställning framför byggnaden

Kvarnbackaskolan F-6

Kvarnbackaskolan ligger i Stjärnhov i anslutning till skog och sjöar. Skolgårdens utformning ger rika tillfällen för olika aktiviteter. Den fina närmiljön används flitigt i skol- och fritidsverksamheten. Vi arbetar mycket med digitala verkyg och att främja gemenskap och en vi-känsla i skolan.

Elever och personal arbetar åldersintegrerat. Förskoleklass-årskurs 1 bildar en klass, sedan finns årskurs 2-3 och årskurs 4-5-6.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmet har stängt för planering den 7 januari 2020. Om eleven har behov av omsorg ska detta meddelas senast två veckor i förväg.