Kvarnbackaskolan i Stjärnhov med en gungställning framför byggnaden

Kvarnbackaskolan F-6

Kvarnbackaskolan ligger i Stjärnhov i anslutning till skog och sjöar. Skolgårdens utformning ger rika tillfällen för olika aktiviteter. Den fina närmiljön används flitigt i skol- och fritidsverksamheten. Vi arbetar mycket med digitala verkyg och att främja gemenskap och en vi-känsla i skolan.

Elever och personal arbetar åldersintegrerat. Vi har en förskoleklass, sedan finns årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs 5-6.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2022/2023

Under vårterminen 2023 håller fritidshemmet stängt för planering den 15 mars och den 2 maj.