Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan

Kurator

Nina Redeby är kurator på Kvarnbackaskolan.

Skolhälsovård

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan. Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterska och skolläkare

Ann-Marie Lönnmark är skolsköterska på Kvarnbackaskolan. Skolläkare bokas via skolsköterskan.