Kvarnbackaskolans fritidshem

I fritidshemsverksamheten finns barn i åldrarna 6-12 år inskrivna. Vår målsättning är trygga barn som känner harmoni och glädje efter en dag i skolan. För att nå dit har vi en öppen dialog mellan barn och personal.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 februari och 8 maj.