Welandersborgs skola

Welandersborgs skola är en F-6 skola med 135 elever, vackert belägen strax utanför Björnlunda.

Skolan har arbetat med Grön flagg sedan 1996, vilket innebär att vi arbetar tematiskt med ett särskilt miljötema varje läsår. Vi använder oss ofta av naturen kring skolan. 

Under läsåret har vi flera gemensamma aktivitetsdagar där vi lär känna och samarbeta med varandra. Tillsammans uppmärksammar vi några av årets högtidsdagar.

Förskolan Ängen ligger alldeles intill skolan vilket innebär att vi kan arbeta med barnets utveckling i ett 1-12-års perspektiv.