Grundskolan Welandersborg  med flera gungställningar framför byggnaden

Welandersborgs skola F-6

Welandersborgs skola är en F-6 skola med 135 elever, vackert belägen strax utanför Björnlunda.

Skolan har arbetat med Grön flagg sedan 1996, vilket innebär att vi arbetar tematiskt med ett särskilt miljötema varje läsår. Vi använder oss ofta av naturen kring skolan. 

Under läsåret har vi flera gemensamma aktivitetsdagar där vi lär känna och samarbeta med varandra. Tillsammans uppmärksammar vi några av årets högtidsdagar.

Förskolan Ängen ligger alldeles intill skolan vilket innebär att vi kan arbeta med barnets utveckling i ett 1-12-års perspektiv.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2024

Under vårterminen 2024 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 februari och 8 maj. Under höstterminen håller fritidshemmen stängt för planering tisdag 20 augusti, tisdag 24 september och onsdag 27 november.