Elevhälsoteam

Welandersborgs skolas elevhälsoteam består av följande personer:

Skolkurator

Elisabeth Arvidsson

Talpedagog

Tina Björkas

Specialpedagoger

Lena Strid och Weronica Pettersson

Speciallärare

Kerstin Welff