Skolhälsovård

Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor och skolläkare. Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande med målsättningen att lära eleverna sambandet mellan livsstil och hälsa. Skolhälsovården är en del av elevhälsan, med syftet att tillvarata elevernas intressen gällande god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Vi arbetar bland annat med:

  • Hembesök, hälsosamtal och enklare hälsoundersökningar
  • Mottagningsverksamhet
  • Vaccinationer

Skolsköterska

Ann-Marie Lönnmark

Skolläkare träffas via skolsköterskan