Welandersborgs skolas fritidshem

På vårt fritidshem får lek, skapande och fysisk aktivitet ett stort utrymme. Vi vill erbjuda eleverna möjligheten att utveckla nya intressen och kunskaper. Vi tar till vara vår fina utemiljö genom att vara ute varje dag.

Welandersborgs fritidshem består av två avdelningar: Tellus och Galaxen. I Tellus går elever från förskoleklassen och i Galaxen elever från åk 1-3.

Planerings- och fortbildningsdagar

Fritidshemmen i Gnesta kommun har stängt för planering två dagar per termin. Dagarna ägnas åt fortbildning och utveckling av verksamheten och meddelas senast två månader innan aktuellt datum. Om eleven har behov av omsorg dessa dagar ska detta meddelas senast två veckor i förväg.

Planeringsdagar 2023/2024

Under höstterminen 2023 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 september och den 1 december. Under vårterminen 2024 håller fritidshemmen stängt för planering den 26 februari och 8 maj.