Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gnesta kommuns verksamhetsområde. För vissa verksamheter gäller försäkringen både i skolan och på fritiden. För andra gäller den under verksamhetstid.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av Länsförsäkringar Södermanland. Allt försäkringen innefattar finns i försäkringsbeskedet, se relaterad info.

Anmäla en skada

Om en olycka inträffar anmäler du skadan till försäkringsbolaget. I första hand ska anmälan göras via Länsförsäkringars hemsida: Skadeanmälan - Anmäl skada här - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) Länk till annan webbplats.

Du behöver inte vara kund hos Länsförsäkringar för att göra en anmälan, men du behöver ett Bank-ID.

Du kan också göra en skadeanmälan via telefon.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0155-48 40 00
Öppettider: Måndag–fredag, klockan 10.00–15.00

Postadress:
Länsförsäkringar Södermanland
Digital dokumenthantering
Box 1503
351 15 Växjö