Olycksfallsförsäkring

Gnesta kommun har olycksfallsförsäkring för barn i förskoleverksamhet, elever i grundskola och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning, rehabilitering med mera.
För vissa kategorier gäller försäkringen heltid och för andra under verksamhetstid.

Gnesta kommun har försäkring genom Protector försäkringar.

Om något händer och du behöver använda försäkringen, tänk på att:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.

Information om olycksförsäkringen finns under relaterad info.