Skolbio

I samarbete med Film i Sörmland arrangerar vi skolbio varje läsår, där eleverna får möjlighet att se kvalitetsfilmer under skoltid och aktivt vara delaktiga i valet av film.

Att se film och samtala om den är ett viktigt värdegrundsarbete. Film hjälper barnens bildspråkliga utveckling, väcker nyfikenhet, känslor och tankar. Den gemensamma bioupplevelsen ger eleverna möjlighet att jämföra och se likheter mellan sig själv och andra barn och unga i världen.

Så här går det till

Våren 2023 genomförs Skolbio för årskurserna F-3 och 4-6. Eleverna röstar fram årets skolbiofilm utifrån tre filmer som valts ut av Film i Sörmland. Filmvisningarna sker på Elektron.