Information till dig som har skolskjuts


Buss

För elever som har haft skolskjuts med buss under föregående läsår förlängs resekortet automatiskt för att gälla även kommande läsår. Kom ihåg att registrera kortet på Sörmlandstrafikens hemsida. Då får du ett nytt kort om du tappat bort ditt.

De elever som inte har ett resekort sedan tidigare får ett av skolan vid terminsstart om de har tackat ja till erbjudande om skolskjuts med buss.

Taxi

Elever som har haft skolskjuts med taxi i årskurs F-1 kan komma att få skolskjuts med buss från årskurs 2 och uppåt. De elever som berörs av detta får ett nytt erbjudande om detta.

Elever i årskurs 2 och uppåt som har haft skolskjuts med taxi under föregående läsår, och som inför kommande läsår fortfarande är berättigade skolskjuts, kommer att få ett nytt erbjudande om skolskjuts med taxi eller buss. Vårdnadshavare till eleven måste tacka ja till erbjudandet inför varje läsår. Taxibolaget VTV hör av sig till den som blivit erbjuden skolskjuts med taxi innan terminsstart för att bestämma schema för skolskjuts.

Sjukanmälan och friskanmälan för elever som har skolskjuts med taxi görs direkt till taxibolaget VTV. För kontaktuppgifter, se kontakt.