Information till dig som har behov av skolskjuts


Buss

För elever som har haft skolskjuts med buss under föregående läsår förlängs resekortet automatiskt för att gälla även kommande läsår. Kom ihåg att registrera kortet på Sörmlandstrafikens hemsida. Då får du ett nytt kort om du tappat bort ditt.

De elever som blivit beviljade skolskjuts med Sörmlandstrafiken får sitt busskort på skolans expedition första skoldagen på höstterminen. Busskortet gäller läsårsvis och fylls på automatiskt inför varje nytt läsår.

Taxi

Elever som har behov av skolskjuts med taxi gör en ansökan i e-tjänsten. Bedömning om eleven har rätt till skolskjuts med taxi görs utifrån nämndens riktlinjer samt skollagen. De elever som berörs av detta får ett nytt beslut om detta.

Elever som har haft skolskjuts med taxi under föregående läsår måste göra en ny ansökan för kommande läsår. Taxibolaget VTV hör av sig till den som blivit erbjuden skolskjuts med taxi innan terminsstart för att bestämma schema för skolskjuts.

Sjukanmälan och friskanmälan för elever som har skolskjuts med taxi görs direkt till taxibolaget VTV. För kontaktuppgifter, se kontakt.