Information till dig som har skolskjuts

Om du tidigare har beviljats skolskjuts och går kvar på samma skola samt är folkbokförd på samma adress, behöver du inte göra något för att behålla skolskjutsen.

Buss

För elever som har haft skolskjuts med buss under föregående läsår förlängs resekortet automatiskt för att gälla även kommande läsår. Kom ihåg att registrera kortet på Sörmlandstrafikens hemsida. Då får du ett nytt kort om du tappat bort ditt.

De elever som inte har ett resekort sedan tidigare får ett av skolan vid terminsstart om de har tackat ja till erbjudande om skolskjuts med buss.

Taxi

Elever som har haft skolskjuts med taxi i årskurs F-1 kan komma att få skolskjuts med buss från årskurs 2 och uppåt. De elever som berörs av detta får ett nytt erbjudande om detta.

För elever i årskurs 2 och uppåt som har haft skolskjuts med taxi under föregående läsår fortsätter erbjudandet automatiskt. Vårdnadshavare till eleven måste tacka ja till erbjudandet inför varje läsår. Taxibolaget VTV hör av sig innan terminsstart för att bestämma schema för skolskjuts.

Sjukanmälan och friskanmälan för elever som har skolskjuts med taxi görs direkt till taxibolaget VTV. För kontaktuppgifter, se kontakt.