Tonåringar

Gymnasieskola

Du som ska börja i gymnasiet kan söka till kommunala gymnasieskolor i vissa kommuner och bli antagen enligt samma regler som elever som bor i dessa kommuner. Du kan dessutom ansöka till fristående gymnasieskolor i hela landet samt skolor med riksintag.

Vid ansökan till gymnasiet finns följande möjligheter:

  • Söka till en kommunal gymnasieskola i en kommun som Gnesta kommun har avtal med, nämligen Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje samt till Ökna naturbruksgymnasium. Elever från Gnesta kommun antas till program enligt samma regler som de elever som bor i avtalskommunen.
  • Söka till en fristående gymnasieskola.
  • Söka till ett program på en gymnasieskola med riksintag.

Om du vill läsa vid ett program som inte finns i avtalskommunerna, kan du söka till det programmet i en annan kommun. För att söka till program i andra kommuner som också erbjuds i avtalskommunerna krävs särskilda skäl och du blir antagen i mån av plats. Till en fristående gymnasieskola eller ett riksrekryterande program söker och antas alla elever på samma villkor.

Antagningskansliet i Stockholm hanterar alla ansökningar från elever i Gnesta kommun. Läs mer på gymnasieantagningens hemsida som finns under relaterad info.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du vill veta mer.

För dig som inte studerar eller har gymnasieexamen

Om du inte studerar eller har gymnasieexamen erbjuder Gnesta kommun följande.

Individuellt alternativ

Gnesta kommun erbjuder undervisning inom ramen för introduktionsprogrammet individuell alternativ. Undervisningen och upplägget anpassas efter dig och dina behov. Läs mer om Individuellt alternativ här.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Varje kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år. En ungdom som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar. Det innebär att ungdomen har rätt till individuella åtgärder i huvudsakligt syfte att återuppta och slutföra gymnasiestudier. Andra åtgärder som kan erbjudas är samtal med studie- och yrkesvägledare och praktik.

Kontaktperson för kommunens aktivitetsansvar är Tove Kvarnmalm Aspgren, se kontakt.