Tonåringar

Gymnasieskola

Du som ska börja i gymnasiet kan söka till kommunala gymnasieskolor i vissa kommuner och bli antagen enligt samma regler som elever som bor i dessa kommuner. Du kan dessutom ansöka till fristående gymnasieskolor i hela landet samt skolor med riksintag.

Information angående coronapandemin

Gymnasieskolor har möjlighet att gå över till distansundervisning, som en åtgärd för att undvika trängsel och minska smittspridning. Då Gnestas unga går i gymnasiet i andra kommuner uppmanar vi alla elever och vårdnadshavare att noga följa den information som er skola ger.

Ansökan till gymnasiet

Antagningskansliet i Stockholm hanterar alla ansökningar från elever i Gnesta kommun. Läs mer på gymnasieantagningens hemsida, se relaterad information.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du vill veta mer, se kontakt.

Gymnasium i avtalskommuner, fristående gymnasieskolor och riksrekryterande utbildningar

Vid ansökan till gymnasiet kan du välja att:

  • Söka till en kommunal gymnasieskola i en kommun som Gnesta kommun har avtal med, nämligen Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje samt till Ökna naturbruksgymnasium. Elever från Gnesta kommun antas till program enligt samma regler som de elever som bor i avtalskommunen.
  • Söka till en fristående gymnasieskola.
  • Söka till ett program på en gymnasieskola med riksintag.

Väljer du något av dessa alternativ innebär det att du konkurrerar om plats på samma villkor som andra elever.

Andrahandsmottagning till övriga kommunala gymnasieskolor

Om du vill läsa vid ett program som inte finns i avtalskommunerna, kan du söka till det programmet i en annan kommun. Om du vill söka till ett program i en kommun som vi inte har avtal med, blir din ansökan behandlad som sökande i andra hand. Det innebär att du enbart tas emot om det finns plats över efter att alla förstahandsansökningar behandlats. Dina chanser att komma in på en sådan utbildning är alltså sämre än om du söker till skolor i någon av de kommuner vi har avtal med eller om du söker till en fristående gymnasieskola.

Till en fristående gymnasieskola eller ett riksrekryterande program söker och antas alla elever på samma villkor.

För dig som inte studerar eller har gymnasieexamen

Varje kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-19 år. En ungdom som inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan examen omfattas av kommunens aktivitetsansvar. Det innebär att ungdomen har rätt till individuella åtgärder med syfte att återuppta och slutföra gymnasiestudier. Andra åtgärder som kan erbjudas är samtal med studie- och yrkesvägledare och praktik.

Gnesta kommun erbjuder undervisning inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Undervisningen och upplägget anpassas efter dig och dina behov. Läs mer om studier och praktik i Gnesta kommun, se relaterad information.

Kontaktperson för kommunens aktivitetsansvar är Tove Kvarnmalm Aspgren, se kontakt.