Tre ungdomar är ute och går på en väg i stan.

Gymnasieskola

Gnesta kommun har ingen egen gymnasieskola. Du som ska börja i gymnasiet kan söka till kommunala gymnasieskolor i Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje samt till Ökna naturbruksgymnasium och bli antagen enligt samma regler som elever som bor i dessa kommuner. Du kan dessutom ansöka till fristående gymnasieskolor i hela landet.

Vid ansökan till gymnasiet finns följande möjligheter:

  • Att söka program i en kommun som Gnesta kommun har avtal med, nämligen Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje. Elever från Gnesta kommun antas till program enligt samma regler som de elever som bor i avtalskommunen
  • Söka till en fristående gymnasieskola
  • Söka till ett program på en gymnasieskola med riksintag

Om du vill läsa vid ett program som inte finns i avtalskommunerna, kan du även sökas till det programmet i en annan kommun. För att ansöka till program i andra kommuner som också erbjuds i avtalskommunerna krävs särskilda skäl.

Antagningskansliet i Stockholm hanterar alla ansökningar från elever i Gnesta kommun. Läs mer på gymnasieantagningens hemsida som finns under relaterad info.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola om du vill veta mer.