Gymnasieskola

Gymnasiefoldern 2013

Ungdomar i Gnesta kommun kan söka till kommunala gymnasier i Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje, samt till Ökna Naturbruksgymnasium och bli antagna enligt samma regler som ungdomar som bor i dessa kommuner. Länkar till dessa skolor finns i högerspalten. Man kan dessutom ansöka till vilket fristående gymnasium som helst i landet.


Här kan du läsa riktlinjerna för gymnasiet PDF
men allra bäst information får du genom att prata med yrkes- och studievägledaren på din skola. Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledaren på Frejaskolan finns i högerspalten.

Ytterligare information om läsårstider, matsedel, projekt, värdegrundsarbete, mobbingplan med mera finns att läsa på respektive skolas hemsida.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Dagliga resor till gymnasiet

Elever som dagligen reser mellan skolan och hemmet kan ansöka om buss- eller tågkort. Eleven beviljas antingen buss- eller tågkort, eller rese- eller inackorderingsbidrag. Tåg- eller busskort kan inte bytas mot kontanta pengar.

Om eleven studerar i Södertälje eller Stockholm får eleven terminskort för höstterminen respektive vårterminen. Terminskortet på Storstockholms Lokaltrafik, Access-kort, gäller även för bussresor inom kommunen.
Om eleven studerar i Nyköping, Flen eller Strängnäs får eleven gymnasiekort för buss på Länstrafiken, LT-kort. Gymnasiekortet gäller hela läsåret, både höst- och vårtermin. Kortet gäller även första veckan följande läsår.

Här kan du läsa mer om resor och inackorderingsbidrag i gymnasieskolans riktlinjer.PDF 
Blanketter för ansökan finns under ”Blanketter” i menyn till höger på denna sida.

Elever som redan studerar vid gymnasiet kan beställa blanketter från Barn- och utbildningskontoret tel 0158 - 275 000, eller från Medborgarkontoret, 0158 - 275 666.

Senast publicerad 2017-11-09