Gymnasieskola

Du som ska börja i gymnasiet kan söka till kommunala gymnasier i Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och Södertälje, samt till Ökna Naturbruksgymnasium och bli antagen enligt samma regler som ungdomar som bor i dessa kommuner. Du kan dessutom ansöka till fristående gymnasieskolor i hela landet.

Vill du veta mer, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Dagliga resor till gymnasiet

Elever som dagligen reser mellan skolan och hemmet kan ansöka om buss- eller tågkort. Eleven beviljas antingen buss- eller tågkort, eller rese- eller inackorderingsbidrag. Tåg- eller busskort kan inte bytas mot kontanta pengar.

Om eleven studerar i Södertälje eller Stockholm får eleven terminskort för höstterminen respektive vårterminen. Terminskortet på Storstockholms Lokaltrafik, Access-kort, gäller även för bussresor inom kommunen.
Om eleven studerar i Nyköping, Flen eller Strängnäs får eleven gymnasiekort för buss på Länstrafiken, LT-kort. Gymnasiekortet gäller hela läsåret, både höst- och vårtermin. Kortet gäller även första veckan följande läsår.

Här kan du läsa mer om resor och inackorderingsbidrag i gymnasieskolans riktlinjer.PDF 
Blanketter för ansökan finns under ”Blanketter” i menyn till höger på denna sida.

Elever som redan studerar vid gymnasiet kan beställa blanketter från Barn- och utbildningskontoret tel 0158 - 275 000, eller från Medborgarkontoret, 0158 - 275 666.

Senast publicerad 2018-05-16